Schoon, zuinig en precies bemesten

Het project heeft als hoofddoel het reduceren van de emissies van broeikasgassen bij aanwending van kunstmeststoffen. Het doel wordt bereikt door het gebruik van andere producten en andere aanwendingsmethoden. Die producten en methoden worden onder de aandacht gebracht door middel van:

Verder wordt er in het project het gesprek aangegaan met de kunstmestindustrie en wordt gewerkt aan het bijstellen en evalueren van bemestingsadviezen. Het project wordt afgesloten met een symposium.

Het project richt zich op akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers.

Twitter RSS